Inleiding:

Stichting Jeugdcentrum Simpelveld is opgericht op 04-04-1996 met als doel een bijdrage te leveren aan het welzijn van de jeugd in de Gemeente Simpelveld e.o. met name door het uitvoeren en organiseren van sociaal – cultureel werk/activiteiten.

In 1994 heeft het kerkbestuur o.l.v. Zeereerwaarde heer Pastoor Clerx de eigendom van het gebouw gelegen aan de Irmstraat 19-21 te Simpelveld overgedragen aan Stichting Jeugdcentrum Simpelveld zodat de Stichting deze locatie kan gebruiken voor het verwezenlijken van haar doelen en activiteiten. Het gebouw bevat 3 etages en is o.a. voorzien van een grote zaal met buffet, meerdere ruimtes die gebruikt kunnen worden voor vergaderingen en kleinere activiteiten alsmede een jeugdhonk waar wekelijkse inloopavonden georganiseerd worden.

Missie, Visie en strategie

In 1994 hebben diverse personen uit de Gemeente Simpelveld de Stichting opgericht omdat er destijds behoefte was aan een ontmoetingsplek alwaar de jeugd uit de gemeente elkaar kon ontmoeten en door het organiseren van sociaal-culturele activiteiten de jeugd ondersteund kon worden in hun vrijetijdsbesteding en zodoende hun interesse op deze gebieden ook te kunnen verbreden.

Ook de Gemeente Simpelveld heeft hierin middels een grote Investeringssubsidie de Stichting ondersteund zodat het gebouw kon worden verbouwd en ingericht tot meerdere ruimtes welke geschikt zouden zijn voor het verwezenlijken van de doelen die de Stichting zich heef gesteld.

Wat betreft de vrijetijdsbesteding en interesse is er bij de jeugd de afgelopen jaren sinds de oprichting natuurlijk veel veranderd. Hierop wil de stichting zoveel mogelijk anticiperen door hun activiteiten aan te passen. Echter blijft hierbij het doel van de Stichting een leidraad!

Verder zijn we in overleg met de Gemeente om de verantwoording in het maatschappelijk belang te vergroten. Zo wordt momenteel onderzocht op welk gebied onze Stichting de Gemeente kan ondersteunen bij de tijdsbesteding van de oudere jeugd. Hier proberen wij een ondersteunende rol te spelen in actuele situaties zoals het probleem bij hangplekken etc.

Doelstelling:

De Stichting heeft zich als doel gesteld een bijdrage te leveren aan het welzijn van de jeugd in de Gemeente Simpelveld e.o. met name door het uitvoeren en organiseren van sociaal – cultureel werk/activiteiten. Hierbij krijgt de Stichting in samenspraak met de Gemeente Simpelveld ondersteuning van de organisatie “Impuls”. Zelfstandig of met medewerking van Impuls verzorgt de Stichting frequent

evenementen en activiteiten op het gebied van sociaal- en cultureel gebied. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de hedendaagse behoefte van de jeugd alsmede ook preventieve en informatieve thema’s / zaken die er in de huidige jongerenmaatschappij spelen komen hierbij aan de orde. Voorbeelden hiervan zijn o.a. pesten – verstandig omgaan met social media etc.